Lucija Kovačević

YMS tečaj:

Flute

Školovanje:

Glazbena škola Jastrebarsko, Glazbena škola Pavla Markovca u Zagrebu, Muzička akademija u Zagrebu, Konzervatorij za glazbu “Giuseppe Tartini” u Trstu, Forum for Flute and Piano u Luksemburgu, Međunarodna škola barokne glazbe i plesa Aestas Musica u Varaždinu

Glazbena postignuća:

Lucija Kovačević diplomirala je flautu na Muzičkoj akademiji u u Zagrebu 2018. godine. Tijekom školovanja osvojila je brojne nagrade na državnim i međunarodnim natjecanjima iz flaute, kao i komorne glazbe i solfeggia. Usavršavala se na raznim seminarima istaknutih pedagoga i umjetnika, a u sklopu Erasmus+ programa, provela je semestar na Konzervatoriju za glazbu „Giuseppe Tartini“ u Trstu. Ubrzo nakon diplome, polaže audiciju za mjesto prve solo flaute u Riječkom simfonijskom orkestru gdje djeluje i danas.