Nereo Arbula

YMS tečaj:

Saxophone

Školovanje:

Osnovna i srednja glazbena škola – I. M. Ronjgov u Rijeci, Studij glazbene pedagogije na Muzičkoj akademiji u Zagrebu i studij saksofona na Umjetničkoj akademiji u Splitu

Glazbena postignuća:

Nereo Arbula rođen je u Rijeci gdje je pohađao osnovnu i srednju glazbenu školu I. M. Ronjgov. Diplomirao je glazbenu pedagogiju na Muzičkoj akademiji u Zagrebu i saksofon na Umjetničkoj akademiji u Splitu. Tri godine vodio je klapu Krijanca na Rabu i dirigent je limene glazbe na Rabu i Krku. Član je saksofon kvarteta ENDeM s kojim je nedavno osvojio treću nagradu na natjecanju Papandopulo.