Guitar Encounters

Guitar Encounters je tečaj električne ili elektro-akustične gitare za svakoga 8+

 

Glavni fokus tečaja je:

 

  • postati traženi glazbenik
  • pomoći polazniku savladati dobru tehniku, pregršt stilova sviranja sa širokim repertoarom, naučiti sposobnost simultanog čitanja nota i sviranja te postaviti čvrstu teorijsku podlogu
  • naučiti sve što je potrebno kod aranžiranja i improvizacije

 

Stupnjevi: BOOK 1 ⎪BOOK 2 ⎪BOOK 3 ⎪BOOK 4 ⎪BOOK 5 ⎪BOOK 6 ⎪BOOK 7 ⎪BOOK 8

 

Trajanje sata: 60 minuta

Broj učenika u grupi: 4 do 8

Cijena školske godine: 4.500,00 kn.

*Istaknuta cijena ne vrijedi za obročno plaćanje. Upisnina se ne naplaćuje.

Školska godina u YMS traje od 1.9.do 30.6. (10 mjeseci) s izuzetkom školskih i državnih praznika. 

Svi tečajevi mogu biti i individualni.