Guitar Encounters

Guitar Encounters je tečaj električne ili elektro-akustične gitare za svakoga 8+

Glavni fokus tečaja je:

  • postati traženi glazbenik
  • pomoći polazniku savladati dobru tehniku, pregršt stilova sviranja sa širokim repertoarom, naučiti sposobnost simultanog čitanja nota i sviranja te postaviti čvrstu teorijsku podlogu
  • naučiti sve što je potrebno kod aranžiranja i improvizacije

Tko može sudjelovati? Djeca starija od 8 godina, tinejdžeri i odrasli.

Vrijeme trajanja: 60 minuta
Ukupno trajanje tečaja: 8 godina
Veličina grupe: 6 polaznika
Grupe se formiraju prema dobi i inicijalnoj procjeni stupnja polaznika,
Dinamika: 4 sata mjesečno/10 mjeseci.

Cijena: 3.500,00 kn/školska godina