Drum Encounters

Drum Encounters je tečaj bubnja za svakoga 8+.

Glavni fokus tečaja je:

  • učenje osnovnih tehnika sviranja i ritmova
  • učenje improvizacije od samoga početka
  • predstavljanje novih izazova za svaku razinu znanja
  • priprema za sviranje u glazbenoj skupini

Tko može sudjelovati? Djeca starija od 8 godina, tinejdžeri i odrasli.

Vrijeme trajanja: 50 minuta
Veličina grupe: 4 polaznika
Grupe se formiraju prema dobi i inicijalnoj procjeni stupnja polaznika.
Dinamika: 4 sata mjesečno/10 mjeseci.

Cijena: 3.500,00 kn/školska godina