Play For Keeps

Play For Keeps je tečaj klavijatura za svakoga 8+.

Glavni fokus tečaja je:

  • priprema za sviranje u glazbenoj skupini
  • zabavno učenje uz rad u grupi svirajući različite dionice (melodija, pratnja, bas)
  • improvizacija, skladanje, aranžiranje
  • učenje harmonija
  • samostalni uradci

Stupnjevi: BOOK 1 ⎪BOOK 2 ⎪BOOK 3 ⎪BOOK 4 ⎪BOOK 5 ⎪BOOK 6 ⎪BOOK 7 ⎪BOOK 8

Trajanje sata: 60 minuta

Broj učenika u grupi: 4 do 8

Cijena školske godine: 4.500,00 kn.

*Istaknuta cijena ne vrijedi za obročno plaćanje. Upisnina se ne naplaćuje.

Školska godina u YMS traje od 1.9.do 30.6. (10 mjeseci) s izuzetkom školskih i državnih praznika. 

Svi tečajevi mogu biti i individualni.