Play For Keeps

Play For Keeps je program klavijatura za svakoga starijeg od 8 godina.

Glavni fokus tečaja je:

  • priprema za sviranje u bendu
  • zabavno učenje u grupi
  • improvizacija, skladanje, aranžiranje
  • učenje čitanja i pisanja nota te glazbene teorije

Stupnjevi: BOOK 1 ⎪BOOK 2 ⎪BOOK 3 ⎪BOOK 4 ⎪BOOK 5 ⎪BOOK 6 ⎪BOOK 7 ⎪BOOK 8

 

Trajanje sata: 55 minuta

Broj učenika u grupi: 4 do 8

Školska godina u YMS traje od 4.9.do 30.6. (10 mjeseci) s izuzetkom školskih i državnih praznika. 

Zajamčeni broj sati u školskoj godini je 36.

Svi tečajevi mogu biti i individualni.

Za svaki naš PMC program moguće je ugovaranje dodatnih sati nastave korištenjem moderne online platforme za učenje kao i polaganje ispita, 

našeg partnera RSL Awards iz Londona – više informacija na LINKU.

 

Kliknite ovdje za Cjenik usluga za YMS Rijeka