PMC Violin

PMC Violin je tečaj violine za svakoga 8+

Glavni fokus tečaja je:

  • učenje osnovnih tehnika sviranja
  • moderni, zabavni i praktični pristup učenju
  • predstavljanje novih izazova za svaku razinu znanja
  • zabaviti se svirajući u grupi s ostalim polaznicima

Tko može sudjelovati? Djeca starija od 8 godina, tinejdžeri i odrasli.

Vrijeme trajanja: 50 minuta
Veličina grupe: 4 – 6 polaznika

Cijena tečaja: 3.500,00 kn/školska godina