Violin

Violin je tečaj violine za svakoga 8+

Glavni fokus tečaja je:

  • učenje osnovnih tehnika sviranja
  • moderni, zabavni i praktični pristup učenju
  • predstavljanje novih izazova za svaku razinu znanja
  • zabaviti se svirajući u grupi s ostalim polaznicima

Stupnjevi: BOOK 1 ⎪BOOK 2 ⎪BOOK 3

Trajanje sata: 60 minuta

Broj učenika u grupi: 4 do 8

Cijena školske godine: 4.500,00 kn. 

*Istaknuta cijena ne vrijedi za obročno plaćanje. Upisnina se ne naplaćuje.

Školska godina u YMS traje od 1.9.do 30.6. (10 mjeseci) s izuzetkom školskih i državnih praznika. 

Svi tečajevi mogu biti i individualni.